KNAUF Fugen gips əsaslı üzlük suvağı

KNAUF Fugen gips əsaslı üzlük suvağı KNAUF lövhələrin (GKL, GKLN, GKLNO) əmələ gətirdiyi tikişlərin doldurulmasında, KNAUF lövhələrin (GKL, GKLN, GKLNO) hamar divar səthinə yapışdırılmasında, nahamarlıqların və beton elementlərin boşluqlarının doldurulmasında, gips məmulatlarının yapışdırılması və üzlük çəkilməsində istifadə olunur. Daxili işlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

MƏHSULUN KODU: KNAUF Fugen

KNAUF Fugen gips əsaslı üzlük suvağı

KNAUF lövhələrin (GKL, GKLN, GKLNO) əmələ gətirdiyi tikişlərin doldurulmasında, KNAUF lövhələrin (GKL, GKLN, GKLNO) hamar divar səthinə yapışdırılmasında, nahamarlıqların və beton elementlərin boşluqlarının doldurulmasında, gips məmulatlarının yapışdırılması və üzlük çəkilməsində istifadə olunur. Daxili işlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

Sərfi, kq / m²

 •  Təqribən 0,25 (gipskarton lövhələrinin qovuşuq yerlərinin doldurulmasında)

Qablaşdırma

 •  Paket kağız kisə, 10 kq
 •  Paket kağız kisə, 30 kq

Polimer əlavəli gips əsaslı quru suvaq qarışığıdır. 

Gips əsaslı quru qarışıqlar ağdan-boza və hətta çəhrayıyadək müxtəlif rənglərdə ola bilərlər. Bu, gips daşında təbii aşqarların mövcudluğu ilə əlaqədardır. 

Qarışığın rəngi onun xüsusiyyətlərinə qətiyyən təsir etmir. 

Tətbiqi 

 •  Nazikləşdirilmiş və yarımdairəvi nazikləşdirilmiş haşiyələri olan KNAUF gipskarton lövhələrinin (GKL) oynaqlarının tikiş lentinin istifadəsi ilə doldurulması;
 •  KNAUF gipskarton lövhələrindəki (GKL) çatların və digər mümkün zərərlərin doldurulması;
 •  Yastı beton və suvaqlanmış səthlərinin nazik qatlı üzlük suvaqlanması üçün;
 •  Yığma beton elementlərin oynaqların doldurulması üçün;
 •  Knauf lövhələrin və kombinasiya olunmuş panellərin hamar səthlərə yapışdırılması üçün;
 •  Gips elementlərinin yapışdırılması və üzlük suvaqlanması üçün;
 •  Daxili işləri üçün.

Üstünlüklər

 •  KNAUF-Fugen gips suvağı KNAUF gipsokarton lövhələrinin (GKL) oynaqlarının doldurulması üçün xüsusi olaraq hazırlanıb.
 •  Çatlamır və sıxlaşmalara yol vermir.
 •  Material ekoloji təmiz olan təbii mineraldan (gips) hazırlanmışdır və insan sağlamlığı üçün zərərli maddələrə malik deyil.

MƏHSULUN KODU: