Aquapanel Sement Plitəsi (xarici)

 • Oda davamlı Oda davamlı
 • Suya davamlı Suya davamlı

Aquapanel Sement Plitəsi (xarici) - tez və asan montaj olunan suya və oda davamlı sement əsaslı daxili lövhədir

MƏHSULUN KODU: AQOU

 • Eni (mm)    900/1200
 • Uzunluğu (mm)    1200/2400/2800
 • Qalınlığı (mm)    12,5
 • Çəkisi, kq/m²    təxminən 16
 • Minimum əyilmə radiusu (m) eni 900 mm olan plitə    >3
 • Minimum əyilmə radiusu (m) eni 300 mm olan zolaqlar üçün    >1
 • Sıxlığı, kq/m³    1100- 1200
 • Əyilmə müqaviməti, МPа    > 10,0
 • İstilikkeçirmə əmsalı, Vt/m 0К    0,36
 • Şaxtaya davamlılıq (dövr)    >75
 • Turşuluq göstəricisi (qələvilik),  рН    12
 • Yanma qrupu    Г1
 • Elastiklik modulu (МPа)    4000-7000
 • Statik yük    1 m²-də 50 kq-a qədər

AKVAPANEL Xarici Universal sement plitəsi hər iki tərəfdən şüşə torla möhkəmləndirilmiş yüngül mineral əlavəli sementdən ibarət özəyi olan düzbucaqlı formada lövhəşəkilli materialdır. Yanları kəsilmiş, kənar-haşiyəsi gücləndidirilmiş olur. Yan kənar-haşiyələri (EasyEdge) əlavə olaraq şüşəvari materialla gücləndirilmişdir. Möhkəmləndirici şüşə torun sayəsində AKVAPANEL sement plitəsi quru halda bir metr radiusla əyilir ki, bu da onların əyrixətli səthlərdə istifadə olunmasına imkan yaradır.

 

MƏHSULUN KODU: