Aquapanel Sement Plitəsi (daxili)

 • Oda davamlı Oda davamlı
 • Suya davamlı Suya davamlı

Aquapanel Sement Plitəsi (daxili) - tez və asan montaj olunan suya və oda davamlı sement əsaslı daxili lövhədir

MƏHSULUN KODU: AQİN

 • Eni (mm)    900/1200
 • Uzunluğu (mm)    1200/2400/2800
 • Qalınlığı  (mm)    12,5
 • Çəkisi, kq/m²    təxminən 15
 • Minimum əyilmə radiusu (m) eni 900 mm olan plitə üçün    3
 • Minimum əyilmə radiusu (m) eni 300 mm olan zolaqlar üçün    1
 • Çəkisi 1 m² lövhə, кq/m²    təxminən15
 • Sıxlığı, кq/m³    təxminən 1050
 • Əyilmə müqaviməti, МPа    > 6,2
 • İstilikkeçirmə əmsalı, Vt/m 0К    0,27
 • İstilikudma əmsalı рН    12
 • Elastiklik modulu  (МPа)    təxminən 5000
 • İstilikkeçirmə əmsalı (Vt/(m'К)    0,36
 • Buxar keçiriciliyinə müqavimət    30
 • Quru halından su ilə doymaya qədər uzunluğunun dəyişdirilməsi, %    0,1
 • Yanma qrupu    Г1
 • Statik yük    1 m²-də 50 kq-a qədər

AKVAPANEL Daxili sement plitəsi hər iki tərəfdən şüşə torla gücləndirilmiş yüngül mineral əlavəli sementdən ibarət özəyi olan düzbucaqlı formada lövhəşəkilli materialdır. Yanları kəsilmiş, kənar haşiyəsi gücləndidirilmişdir.

Yan kənar haşiyələri (EasyEdge) əlavə olaraq şüşə torla gücləndirilmişdir. Gücləndirici şüşə torun sayəsində AKVAPANEL sement plitəsi quru halda bir metr radiusda əyilir ki, bu da onların əyrixətli səthlərdə istifadə olunmasına imkan yaradır.

 

MƏHSULUN KODU: