İstiqamətləndirici KNAUF - tavan profili (TU)

İstiqamətləndirici KNAUF - tavan profili (TU) KNAUF - lövhə (GKL, GKLN, GKLNO) əsasında otaqlararası arakəsmələrin karkaslarının qurulmasında, üzlüklərdə və digər konsturksiyalarda tətbiq edilir. Bir qayda olaraq, müvafiq ölçülü dayaq profilinin istiqamətləndirici elementi rolunu oynayır.

MƏHSULUN KODU: TU

İstiqamətləndirici KNAUF - tavan profili (TU)

KNAUF - lövhə (GKL, GKLN, GKLNO) əsasında otaqlararası arakəsmələrin karkaslarının qurulmasında, üzlüklərdə və digər konsturksiyalarda tətbiq edilir. Bir qayda olaraq, müvafiq ölçülü dayaq profilinin istiqamətləndirici elementi rolunu oynayır. 

Ölçü / Kəsik 

  • 28x27x0,6

Standart uzunluq

  •  3000

Qablaşdırma 

  •  Polimer materialdan üzərinə lent çəkilmiş paket 

Çatdırılma

  •  Paket, 48 m x 70 əd = 3360 m

İstiqamətləndirici tavan metal KNAUF–profil (TU) TŞ 1121-004-04001508-2003 texniki şərtinə uyğun olaraq soyuq yayma üsülü ilə müasir profiləymə dəzgahında yerinə yetirilən nazik polad lent şəklində uzunölçülü element olaraq hazırlanır.

Tətbiq sahəsi

T113 asma tavan, həmçinin D 623 üzlük karkaslarının quraşdırılması zamanı TC 60/27 profilləri üçün istiqamətləndirici element rolunu oynayır.

KNAUF–lövhə (GKL, GKLN, GKLNO) və Knauf–superlövhə əsaslı asma tavanların, üzllüklərin və digər konstruksiyaların karkaslarının qurulmasında istifadə olunur.

Tətbiq prosesi

  •  Asma tavan karkasının quraşdırılması zamanı TU profili mənzilin perimetri boyunca divarlara bərkidilir.
  •  Üzlük karkası quraşdırıldıqda isə ması halında profil döşəməyə və tavana bərkidilir.

Üstünlükləri

  •  Profillərin divarlarında, onlara lazımı davamlılıq verən, uzununa büküklər hazırlanır.
  •  Profilin divarında dübellərin quraşdırılması ücün nəzərdə tutulmuş və profilin daşıyıcı əsasa bərkidilməsini xeyli yüngülləşdirən 8 mm–lik dəliklər vardır.
  •  KNAUF–profil bütünlüklə qalınlığı 0,6 mm-dən az olmayan yüksək keyfiyyətli poladdan hazırlanır və bununla da digər istehsalçıların profillərindən öz davamlılıq gösrətəricilərinə görə yaxşı mənada fərqlənir.

MƏHSULUN KODU: