Pərçimləyici "Stansange"

Pərçimləyici "Stansange" - karkasın montajı zamanı kəsərək əymə metodu ilə istiqamətləndirici profillərdə dayaq profillərinin fiksasiyası üçün nəzərdə tutulmuşdur

MƏHSULUN KODU: Pərçimləyici "Stansange"

MƏHSULUN KODU: