Knauf Derziband

Knauf Derziband - Lövhənin qovuşma yerlərinin doldurulması, bəzər işlərinin aparılması zamanı çatların əmələ gəlməsinin qarşısının alınmasında istifadə olunur.

MƏHSULUN KODU: Knauf Derziband

MƏHSULUN KODU: