Özüyivaçan deşən şrupu (TB)

Özüyivaçan deşən şrupu (TB) Xüsusi formalı başlıqlı şurup KNAUF lövhələrin (GKL, GKLN, GKLNO) metal profil karkaslarına (divarın qalınlığı 0.7 mm-ə qədər) əvvəlcədən divarı deməşmədən bərkidilməsi üçündür.

MƏHSULUN KODU: TB

Özüyivaçan deşən şrupu (TB)

Xüsusi formalı başlıqlı şurup KNAUF lövhələrin (GKL, GKLN, GKLNO) metal profil karkaslarına (divarın qalınlığı 0.7 mm-ə qədər) əvvəlcədən divarı deməşmədən bərkidilməsi üçündür.

Diametr / uzunluq

  •  3.5x25
  •  3.5x25

İşarəsi

  •  TB 25
  •  TB 35

Qutu 

  •  1000 ədəd

Özüyivaçan deşən şurup.

Tətbiqi 

Metal profillərin və ya lövhəşəkilli detalların (qalınlığı 0,7 mm-dək) bir-birinə bərkidilməsinə xidmət edir.
 
Tətbiqi 

  •  Əvvəlcədən deşilmə tələb etmir.
  •  Metal profillərin və ya lövhəşəkilli detalların bir-birinə bərkidilməsi prosesində KNAUF texnologiyasına riayət olunmasını təmin edir.

MƏHSULUN KODU: