KNAUF AQUAPANEL deşən başlıqlı şuruplar (SB)

KNAUF AQUAPANEL deşən başlıqlı şuruplar SB KNAUF AQUAPANEL Daxili plitələrinin qalınlığı 0.7-2.0 mm-dən çox olmayan polad karkasa bərkidilməsində isitfadə edilir. 

MƏHSULUN KODU: SN

KNAUF AQUAPANEL deşən başlıqlı şuruplar SB

KNAUF AQUAPANEL Daxili plitələrinin qalınlığı 0.7-2.0 mm-dən çox olmayan polad karkasa bərkidilməsində isitfadə edilir. 

Gizli frezer başlıqlı şuruplar xaçşəkilli şlisə malikdir. Şuruplarda korroziyaya qarşı örtük düz dumanı kamerasında 500 saat ərzində korroziyaya dayanıqlığı təmin etməlidir. 

Şurup SN 25 plitələrin ilk qatının polad karkasa bərkidilməsi üçündür. 

Şurup SN 39 plitələrin birinci və ikinci qatının ağac və ya polad karkasa bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Diametr / uzunluq

 •  3.9x25
 •  3.9x39

İşarəsi

 •  SN 25
 •  SN 39

Qutu 

 •  SN 25 250 ədəd
 •  SN 39 250 ədəd

Şuruplar gizli formada frezer başlıq, xaçşəkilli şlis və korroziyaəleyhinə örtüyə malikdir.

Tətbiqi

 •  AKVAPANEL Daxili plitələrin ağac və ya qalınlığı 0,7-dən 2,0 mm-dək olan polad karkasa bərkidilməsi üçün tətbiq edilir.
 •  SB 25 şurupları  plitələrin birinci qatının polad karkasa bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulub.
 •  SB 39 şurupları plitələrin birinci və ikinci qatının polad karkasa bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulub.

Üstünlükləri

 •  Yüksək korroziya davamlılığına malikdir.
 •  AKVAPANEL Daxili plitələrin ağac və ya polad karkaslara bərkidilməsi prosesində hazır səthin yüksək keyfiyyətini və KNAUF texnologiyasına riayət olunmasını təmin edir. 

MƏHSULUN KODU: