Birsəviyyəli birləşdirici 60/27

Birsəviyyəli birləşdirici 60/27  T113 asma tavanlarda tavan profilinin daşıyıcı kəsiklərinin əsas profillərə bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  TC 60/27 profili ilə birlikdə tətbiq edilir. 

MƏHSULUN KODU: 60-27

Birsəviyyəli birləşdirici 60/27 

T113 asma tavanlarda tavan profilinin daşıyıcı kəsiklərinin əsas profillərə bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  TC 60/27 profili ilə birlikdə tətbiq edilir. 

Qabarit ölçüləri

  •  148x56x20

Qalınlığı

  •  1.0

Qutu 

  •  50 ədəd

Birsəviyyəli birləşdirici 60/27. Qabarit ölçüləri 148x56x20 mm, qalınlığı 1 mm təşkil edi. Hər bağlamada 50 ədəd olmaqla qablaşdırılır.

Tətbiqi 

  • T 113 asma tavan karkasında daşıyıcı kəsilmiş profilinin əsas profillərə bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulub.
  • TC 60/27 profili ilə tətbiq edilir. 

MƏHSULUN KODU: