Two-level connector 60/27

İkisəviyyəli birləşdirici 60/27  T112 asma tavanlarda daşıyıcı profillərin əsas profillərə bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. TC 60/27 profili ilə birlikdə tətbiq edilir. 

PRODUCT CODE: 60-27

Two-level connector 60/27 

It is designed for fastening load-bearing profiles to the main profiles on T112 suspended ceilings. It is also used in conjunction with TC 60/27 profiles.

Overall dimensions 

  •  62x58x45

Thickness 

  •  0.9

Box 

  •  100 pieces 
     

Overall dimensions are 62x58x45 mm, thickness – 0.9 mm. Each package includes 100 pieces.

Application 

  •  Two-level connector 60/27 is designed for fastening load-bearing profiles to the main profiles on T112 suspended ceilings.
  •  It is used in conjunction with TC 60/27 profiles.

PRODUCT CODE: